Na začátku všeho byly velikonoční pomlázky. Ty jsme se s pár přáteli rozhodli začít plést v zimě roku 2011 v malé vesničce na Vysočině. Abychom měli materiál na výrobu, nezbylo než ostříhat všechny vrby v okolí. Jejich nedostatek mě přivedl k myšlence začít si vrbu pěstovat sám.

Na jaře roku 2012 jsem vysadil prvních pár řádků a založil tak vlastní plantáž, kde jsem začal pěstovat několik nejznámějších druhů vrb. Po první sklizni jsem zjistil, že ne každá odrůda je na pomlázky vhodná. Začal jsem přemýšlet, co s dalšími druhy vrb.

Díky životní zkušenosti z Velké Británie jsem se začal zabývat vrbovým stavitelstvím, které má v Británii tradici dlouhou několik desítek let. Rok nato se mi s pomocí mnoha přátel podařilo vysadit na zhruba hektarovém pozemku prvních tisíc sazenic Salix viminalis.

Salix viminalis je svými vlastnostmi, především růstem a strukturou, ideální pro vrbové stavitelství. Právě z této vrby jsme na podzim roku 2014 krůček po krůčku pomocí primitivních nástrojů a postupů začal stavět první vrbové konstrukce. Inspirován anglickými mistry, jsem postupem času a po překonání mnoha překážek, získal zkušenosti a vylepšil technologii, díky které jsem dnes schopen realizovat i ty nejsložitější vrbové konstrukce za použití nejmodernějších technologií a v nejvyšší kvalitě.

Dnes naše firma nabízí zákazníkům to nejlepší z oboru včetně poradenství a servisu na profesionální úrovni a za rozumnou cenu. Za dobu naši existence jsme uspokojili celou řadu i těch nejnáročnějších zákazníků, kteří nás doporučují dále.

Je radost pracovat a zdokonalovat se v tom, co člověka baví, a plnit si tak svůj sen.