Naše sety obsahují pruty Salix Viminalis, speciální spojovací materiál na zachycení prutů a návod s podrobnými pokyny včetně fotografií jednotlivých fází konstrukce.
Vrbové pruty můžete ručně vtlačit do půdy, pokud je dostatečně měkká, ideálně do 50 cm hloubky, ale minimálně 30 cm (s přihlédnutím k výšce prutů). Jestliže nelze ručně vtlačit prut použijte nástroj na vyhloubení díry v zemi. Zvláštní pozornost věnujte dostatku vody, světla a kvalitní zemině, kterou rostliny vyžadují, než dostatečně zakoření. Snažte se udržovat okolí sadby bez plevele a travních porostů, které mohou rostlině brát vláhu. Abyste zabránili růstu plevele, proveďte výsadbu přes geotextílii a také pomůže mulčování, které výrazně zvýší tempo růstu a uchrání vaší stavbu před různým mechanickým poškozením způsobeným stroji na sekání trávy.

Zobrazuji všech 9 výsledků